ยินดีต้อนรับ

"สู่การเยียวยาที่ยั่งยืน สร้างสมานฉันท์และสันติสุข"

ภารกิจที่สำคัญยิ่ง คือ การเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบให้ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียให้น้อยที่สุด ช่วยให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ โดยมีกำลังในการปรับตัวต่อสู้จัดการกับอุปสรรคประการ

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เป็นองค์กรในรูปแบบมูลนิธิ ที่บริหารจัดการโดยคณะบุคคลที่มีความโปร่งใส และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในกระเด็นของการเยียวยาในพื้นที่ และสามารถส่งต่อความต้องการการช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยียวยางาน / นิทรรศการ


ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ โดยโอนเข้าบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้... ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 565-4-324694
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้


ทีม มยส.เยี่ยมบ้านของเด็กกำพร้า
ทีม มยส.เยี่ยมบ้านของเด็กกำพร้า

โพสเมื่อ : 2016-06-07 อ่าน : 547 ครั้ง

ทีมงาน มยส.เยี่ยมลงพื้นที่อำเภอจะแนะ
ทีมงาน มยส.เยี่ยมลงพื้นที่อำเภอจะแนะ

โพสเมื่อ : 2016-06-04 อ่าน : 584 ครั้ง

ภาคีเครือข่าย