"สู่การเยียวยาที่ยั่งยืน สร้างสมานฉันท์และสันติสุข"

ภารกิจที่สำคัญยิ่ง คือ การเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบให้ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียให้น้อยที่สุด ช่วยให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ โดยมีกำลังในการปรับตัวต่อสู้จัดการกับอุปสรรคประการ

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เป็นองค์กรในรูปแบบมูลนิธิ ที่บริหารจัดการโดยคณะบุคคลที่มีความโปร่งใส และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในกระเด็นของการเยียวยาในพื้นที่ และสามารถส่งต่อความต้องการการช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนใต้

ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ โดยโอนเข้าบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้... ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 565-4-324694
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

ล้างมือ 7 ขั้นตอน ห่างไกล COVID-19

ล้างมือ 7 ขั้นตอน ห่างไกล COVID-19

อ่านต่อ

แจกฟรี หนังสือ ความรู้เรื่องออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง

ความรู้เรื่องออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง

อ่านต่อ

พี่ๆ และทีมงาน มยส. ร่วมลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

ทีมงาน มยส. ร่วมลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

อ่านต่อ

ความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิด (COVID-19)

ความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิด (COVID-19)

อ่านต่อ

การเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อย ทำให้เกิดความคับแค้นและนำไปสู่ความรุนแรงในเวลาต่อมาหรือไม่? มีบ้าง แต่ไม่เสมอไป

อ่านต่อ

คนอเมริกันตัวจริงผู้ถูกลืม ประวัติศาสตร์ข้ามศตวรรษ : แผลใจข้ามชั่วอายุคน (“Transgenerational trauma”)

ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกา สถานที่รอบๆ เมืองที่ไปอยู่มีชื่อแปลกๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ถนน Scajaquaja Highway เมือง Tonawanda เมือง Cheektowaga ชื่อแปลกๆ แบบนี้ น่าจะเป็นภาษาพื้นเมือง ตอนแรกคิดว่าแถวนี้คงมีคนพื้นเมืองเยอะ เจ้าของประเทศนี้ตัวจริง เขาต้องมีการรวมกล่ม มีการตีกลองร้องเพลงรอบกองไฟแบบที่เคยเห็นในหนังแน่ๆ

อ่านต่อ

ภาคีเครือข่าย

blog
blog
blog
blog
blog
blog
blog