บทความเยียวยา

บทความ
1 กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
2 กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
3 คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
4 มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
5 มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนด้านการศึกษาของ มยส.
6 การบริจาคอุปกรณ์กีฬา บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
7 นางสาวนาวารีดิง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สร้างผนังด้านหลังบ้าน
8 สนับสนุนอุปกรณ์จักรเย็บผ้า น.ส.นูรีซัน ดอเลาะ
9 มยส. สนับสนุนทุนอาชีพกลุ่มเยาวชนบ้านบาลูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
10 เดะเม๊าะ ‘ฮาลีเมาะ มะดือเระ’ บอกเล่าความภาคภูมิใจจากประสบการณ์งานเยียวยา
11 น้องธนพล แสงสุรี แห่งหนองจิก คนเก่ง หัวใจแกร่ง
12 ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานเรื่อง “ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย”
13 อีกหนึ่งบุคคลสำคัญ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)
14 ก๊ะนี หญิงนักสู้ชีวิตแห่งปูยุค

โพสล่าสุด

  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
  • มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
  • โครงการของเยาวชนค่าย ANAK BHUMI ครั้งที่ 2 ณ บ้านเขานา อ.นาทวี จ.สงขลา