บทความเยียวยา

บทความ
1 คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
2 มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
3 มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนด้านการศึกษาของ มยส.
4 การบริจาคอุปกรณ์กีฬา บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
5 นางสาวนาวารีดิง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สร้างผนังด้านหลังบ้าน
6 สนับสนุนอุปกรณ์จักรเย็บผ้า น.ส.นูรีซัน ดอเลาะ
7 มยส. สนับสนุนทุนอาชีพกลุ่มเยาวชนบ้านบาลูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
8 เดะเม๊าะ ‘ฮาลีเมาะ มะดือเระ’ บอกเล่าความภาคภูมิใจจากประสบการณ์งานเยียวยา
9 น้องธนพล แสงสุรี แห่งหนองจิก คนเก่ง หัวใจแกร่ง
10 ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานเรื่อง “ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย”
11 อีกหนึ่งบุคคลสำคัญ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)
12 ก๊ะนี หญิงนักสู้ชีวิตแห่งปูยุค

โพสล่าสุด

  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
  • มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
  • ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่1ประจำปี 2560
  • การบริจาคอุปกรณ์กีฬา บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
  • มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนด้านการศึกษาของ มยส.