ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT 


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT เพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการทำงาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งขณะนี้ยังใช้ได้เฉพาะกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ android เท่านั้น ส่วนระบบ ios อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนา คาดว่าจะได้ใช้งานเร็วๆ นี้

    
น้องๆ จากบัณฑิตอาสามีความตั้งใจในการใช้แอพลิเคชั่น และสนุกกับการสอนในครั้งนี้มาก
ทีมงาน มยส. ขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้่รับรายงานความก้าวหน้าในการทำงานผ่านทางหน้าแอพลิเคชั่นด้วยค่าา


โพสเมื่อ : 2018-06-29 อ่าน : 113

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags