กิจกรรมค่าย ANAK BHUMI ครั้งที่ 1 ณ ปอเนาะซีโปร์


เปิดบ้าน ANAK BHUMI ณ ปอเนาะซีโปร์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ค่ายเยาวชนที่จะชวนน้องๆ ค้นหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวและเรียนรู้ชุมชนของตนเองว่ามีสิ่งดีๆที่อยากบอกสู่สาธารณะ

   

          การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการลงมือทำ การจัดค่าย ANAK BHUMI ที่ปอเนาะซีโปร์นี้ทุกคนต้องลงมือทำเองทุกอย่าง ทานข้าวเสร็จ ก็ต้องล้างจานด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ก็ต้องรับผิดชอบจานข้าวของตนเอง

"ค่ายแบบบ้านๆ กินข้าวก็ต้องล้างจานด้วยตัวเอง"

   

   

        ในปอเนาะซีโปร์ ทั้งการเลี้ยงวัว การปลูกหญ้าซิกแนว และการปลูกผัก เปิดประสบการณ์ที่ดีให้เยาวชนของเรา และได้สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าได้เต็มปอด เพื่อระดมสมองในกิจกรรมต่อไป

        กิจกรรมเช้าวันที่ 23 กรกฏาคม 2560 ค่าย ANAK BHUMI เรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตจริง วันนี้น้องๆได้เดินสำรวจฐานการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งฐานการปลูกหญ้าซิกแนลเป็นอาหารเลี้ยงวัว ฐานเลี้ยงวัว และฐานปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนที่ปอเนาะซีโปร์ ฝันและทำจนเกิดขึ้นจริงและประสบความสำเร็จจริง นำทีมเยี่ยมโดยบาบอปักรูเด็นแห่งปอเนาะซีโปร์ อ.ตากใบจ.นราธิวาส

   

   

   

           กิจกรรมช่วงกลางคืน ก่อนแยกย้ายกันไปเข้านอน กว่า 2 ชั่วโมงที่เรียนวิชาสร้างความยั่งยืนของการทำโครงการ น้องๆอาเนาะบูมี ไม่มีเบื่อกับการบรรยายของบาบอเด็ง หลังค่ายนี้น้องน่าจะมีไอเดียที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้ยั่งยืนต่อไปแน่นอน

   

การนำเสนอโครงการของเยาวชน ค่ายที่ 1 และกิจกรรมต่างๆ

   

   

   

   


โพสเมื่อ : 2017-07-22 อ่าน : 157

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags