การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่1ประจำปี 2560 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จ.ปัตตานี ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการส่วนหนึ่งที่ทำงานทั้งทางวิชาการและในพื้นที่ชายแดนใต้ด้านการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่พร้อมเครือข่ายการทำงาน มาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินกิจการมูลนิธิฯในปี 2559 ที่ผ่านมาและดำเนินการพัฒนาติดตามผลการดำเนินโครงการในปี 2560 พร้อมกันนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายในพื้นที่พร้อมทั้งให้กำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีขวัญและกำลังใจบนพื้นฐานของการช่วยเหลือเยียวยาไม่แบ่งขั่ว


โพสเมื่อ : 2017-02-25 อ่าน : 308

โพสล่าสุด

Tags