ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ขอแสดงความยินดีแด่ "ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์" ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร D.T.M.&H) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ม.สงขลานครินทร์ และประธานมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร ประจำปี 2559"
จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
.
โดยจะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในงานวันครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


โพสเมื่อ : 2017-03-02 อ่าน : 1075

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags