มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนด้านการศึกษาของ มยส.

  1. นางสาวซาฮูรี เจะหะ
  2. นายรุสลัน บือราเฮง
  3. นางสาวนูรฮายาตี มาหะ
  4. เด็กชายสูเฟียน เจะปอ
  5. เด็กหญิงนาเดียร์ ปะแตบือแน
  6. เด็กชายอาลียัส กาหลง
  7. เด็กชายอารีส แวอาลี
  8. เด็กหญิงฟาตีนี มะเกะ
  9. เด็กหญิงดารุณี ดือราแม 

  


โพสเมื่อ : 2017-02-09 อ่าน : 400

โพสล่าสุด

Tags