นางสาวนาวารีดิง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สร้างผนังด้านหลังบ้าน

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) อนุมัตเงินช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน 10,000 บาท ซึ่งนางสาวนาวารีและสามีได้ไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง หลังจากได้อุปกรณ์แล้วนำมาซ่อมแซมบ้าน โดยจะก่อกำแพงบ้านด้วยอิฐเพื่อความปลอดภัย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมบ้านซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2560


โพสเมื่อ : 2017-01-19 อ่าน : 392