นางสาวนาวารีดิง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สร้างผนังด้านหลังบ้าน

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) อนุมัตเงินช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน 10,000 บาท ซึ่งนางสาวนาวารีและสามีได้ไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง หลังจากได้อุปกรณ์แล้วนำมาซ่อมแซมบ้าน โดยจะก่อกำแพงบ้านด้วยอิฐเพื่อความปลอดภัย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมบ้านซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2560


โพสเมื่อ : 2017-01-19 อ่าน : 509

โพสล่าสุด

  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
  • มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
  • ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่1ประจำปี 2560
  • การบริจาคอุปกรณ์กีฬา บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
  • มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนด้านการศึกษาของ มยส.
  • Tags