นางสาวนาวารีดิง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สร้างผนังด้านหลังบ้าน

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) อนุมัตเงินช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน 10,000 บาท ซึ่งนางสาวนาวารีและสามีได้ไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง หลังจากได้อุปกรณ์แล้วนำมาซ่อมแซมบ้าน โดยจะก่อกำแพงบ้านด้วยอิฐเพื่อความปลอดภัย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมบ้านซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2560


โพสเมื่อ : 2017-01-19 อ่าน : 704

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags