สนับสนุนอุปกรณ์จักรเย็บผ้า น.ส.นูรีซัน  ดอเลาะ

นูรีซันกำลังศึกษาที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยะลา (กศน.) จังหวัดยะลา   อายุ 19 ปี  (เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) เรียนมัธยมปลาย สายวิทย์ ปัจจุบันนี้ต้องเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย

นูรีซันมีพี่น้อง 6 คน เป็นลูกคนที่ 4 เป็นเด็กกำพร้าพ่อและแม่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ พี่น้องของนูรีซันมีความรักและสามัคคีกันมาก พี่ชายและพี่สาวคนที่ 2 แต่งงานมีครอบครัวแล้ว แต่ทุกคนช่วยกันทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพและเก็บเงินให้น้องเรียนหนังสือ พี่สาวคนที่ 3 และนูรีซันจึงเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัว ต้องช่วยดูแลน้องคนสุดท้องที่ติดพี่สาวมาก

น้องนูรีซันมีความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า ที่บ้านมีจักรเย็บผ้าเก่าอยู่ 1 หลัง น้องนูรีซันรับจ้งตัดเสื้อผ้าให้เพื่อนๆชุดละ 200 – 250 บาท ซึ่งนูรีซันไม่กล้าตั้งราคาสูงกว่านี้เพราะกว่าจะตัดได้แต่ละชุดต้องใช้เวลเพราะจักรเย็บผ้าที่ใช้เก่าและเสียบ่อยๆ

มูลนิธิฯสนับสนุนจักรเย็บผ้าให้น้องนูรีซัน เพื่อใช้ในการรับจ้างตัดเย็บซึ่งจะทำให้สามารถรับตัดเสื้อผ้าได้มากขึ้น และน้องนูรีซันกำลังฝึกเย็บผ้าคลุม เพราะจะได้รับจ้างตัดเย็บเพื่อให้มีรายได้มากขึ้น


โพสเมื่อ : 2017-01-19 อ่าน : 828

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags