กลุ่มเยาวชนบ้านบาลูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
อีกหนึ่งกลุ่มเยาวชนน้ำดีบ้านบาลูกาที่มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้(มยส.)สนใจและ #สนับสนุนทุนอาชีพ โดนกลุ่มเยาวชนบ้านบาลูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีเติบโตจากการที่ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีอุดมคติในการที่จะพัฒนากลุ่มเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยรวมตัวเยาวชนมาแล้วสองรุ่น ซึ่งรุ่นแรกได้ทำแคร่และชุดเก้าอี้จากไม้ไผ่ ได้รับการส่งเสริมและผลักดันจากคนในพื้นที่ โดยสั่งทำชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับร้านอาหารส่งออกมาเลเซีย การทำงานจะมีรุ่นพี่จะชวนรุ่นน้องมาช่วยกันเมื่อน้องเห็นว่าพี่ทำแล้วมีรายได้ก็มีการรวมตัวและพูดคุยกัน ว่าจะทำอะไรที่ใช้ต้นทุนที่มีอยู่แล้วในชุมชนของตัวเองสร้างรายได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของพ่อ-แม่ จนเกิดไอเดียที่จะเปิดเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ เพราะหลายๆคนเคยทำงานเป็นเด็กอู่ และความรู้ความสามารถจากประสบการณ์จริงเป็นต้นทุนที่ดีที่สุด เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองเป็นระยะทางจำนวนมากหากมีการผลักดันอาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ในพื้นที่ ก็จะทำให้คนในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงใช้บริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น

 

 


โพสเมื่อ : 2016-09-20 อ่าน : 875

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags