อีกหนึ่งบุคคลสำคัญ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)

อีกหนึ่งบุคคลสำคัญ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนกับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อการดูแลเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้(ศปน.สจ) วันนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังข้อมูลการสำรวจงานเยียวยาจิตใจในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจากทีม ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี มีคำว่า"ฝนตกเดือนเดียว" เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับผลกระทบฯ...NGO เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเยียวยา.


โพสเมื่อ : 2016-09-16 อ่าน : 756

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags