ก๊ะนี หญิงนักสู้ชีวิตแห่งปูยุด

ก๊ะนี หญิงนักสู้ชีวิตแห่งปูยุด เคยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท ในปี 2557 ในการสร้างอาชีพทำข้าวเกรียบปลาหรือกรือโป๊ะขายในชุมชน ต่อมาทางองค์กร OXFAM ได้เข้าช่วยเหลือด้วยเงินอีก 20,000 บาท ด้วยความอุตสาหะ อดออม ขยัน และมีจิตใจดีงาม วันนี้ก๊ะนีสามารถตั้งตัวได้ มีร้านเล็กๆทอดกรือโป๊ะขายส่งบางวันนับร้อยกิโล ก๊ะนีเล่าว่า เมื่อก่อนลูกอยากกินอะไรก็ต้องบอกลูกว่า "ค่อยกินนะ ค่อยซื้อนะ" แต่วันนี้แม้ไม่มีเงินเก็บมากนัก บ้านยังต้องเช่า แต่ก็มีเงินพอใช้จ่ายประจำวันไม่อดแล้ว

เราถามก๊ะนีว่า ทำไมถึงตั้งตัวได้ด้วยเงินเล็กน้อยมาก ก๊ะนีตอบว่า "เพราะกำลังใจ เพราะการมาเยี่ยมเยียนถามไถ่ การมาดูแลเหมือนเป็นเพื่อน สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯทำ"

เงินบริจาคจะมีพลังทวีคูณ เมื่อมีกระบวนการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจด้วยมิตรภาพและความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง นี่คือบทเรียนของเรา ขอให้ก๊ะนีสู้ต่อไป มีบ้านเป็นของตนเองในสักวัน!!!


โพสเมื่อ : 2016-09-16 อ่าน : 970

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags