ศ.นพ.ดร. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.ดร. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานหลักสูตรระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต์ (มยส.) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2559” โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559 


โพสเมื่อ : 2016-07-21 อ่าน : 978