เยี่ยมเยียนและมอบอุปกรณ์สำหรับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

อ.มัรยัม สาเมาะ คณะกรรมการ มยส. และคุณมาเรียม โสะ ประธานผู้ได้รับผลกระทบ อ.ยะหริ่ง เยี่ยมเยียนและมอบอุปกรณ์สำหรับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ ให้นายธนพล แสงสุรี ลูกชายคุณจิราพร แสงสุรี ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอ.หนองจิก จ.ปัตตานีและผันตัวเองเป็นสตรีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนผู้ได้รับผลกระทบ จนวันหนึ่งตัวเองต้องประสบกับโรคร้ายที่ทำให้ดูแลตัวเองไม่ได้ ลูกชายต้องลาออกจากงานที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในเมืองกลับมาดูแลแม่ และได้รับการช่วยเหลือจากญาติเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ใกล้บ้าน เพื่อจะได้มีเวลาและมีรายได้ดูแลรักษาแม่ไปพร้อมๆกัน แต่ยังขาดอุปกรณ์หลายอย่างที่ต้องใช้ โดยมี ดร.มายือนิง อีสอ คณะทำงาน ศวชต.ปัตตานี ไปร่วมซื้ออุปกรณ์และพูดคุยและให้กำลังใจกับธนพล

แม้วันนี้แม่ของธนพลจะจากเราไปแล้ว คนทำดีเราต้องช่วยเหลือส่งเสริมกันต่อไป

 


โพสเมื่อ : 2016-06-10 อ่าน : 1066

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags