ทีม มยส.เยี่ยมบ้านของเด็กกำพร้า

ทีม มยส.ได้เยี่ยมบ้านของเด็กกำพร้าที่อำเภอสายบุรี เด็กชายคนนี้กำพร้าพ่อ แต่ยังมีแม่และยายดูแล ปัญหาสำคัญของน้องคือความพิการแต่กำเนิดที่ติดตัวมา มีภาวะกระดูกเท้าทั้งสองข้างผิดรูป หรือที่เรียกว่า "เท้าปุก" แม้จะได้รับการผ่าตัดและดูแลต่อเนื่องจากคุณหมอกันยิกา ชำนิประศาสน์ แพทย์ออโธปิดิกส์จาก รพ.สงขลานครินทร์ ที่คุณยายและแม่ชื่นชมว่าดูแลดีมากๆ แต่ก็ยังมีการผิดรูปให้เห็น แขนและมือก็ลีบเล็ก แต่ยังสามารถจับของได้ เขียนหนังสือได้ ค่าใช้จ่ายสำคัญในการไปหาหมอคือค่ารถ โดยจะออกจากหมู่บ้านแต่เช้าตรู่ ต่อรถสองสามทอด เพื่อไปขึ้นรถตู้ปัตตานีหาดใหญ่ไปหาหมอ ชีวิตครอบครัวที่ต้องสู้ หนทางของเด็กน้อยยังยาวไกล การวางแผนระยะยาวสำหรับครอบครัวนี้มีความสำคัญมากกว่าเงินบริจาคแบบชั่วครั้งชั่วคราว

 


โพสเมื่อ : 2016-06-07 อ่าน : 831

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags