มยส.และอาจารย์สี่สถาบัน เยี่ยม รพ.สต.ดุซงญอ

ทีมงานของ มยส.และอาจารย์สี่สถาบัน เยี่ยม รพ.สต.ดุซงญอ กับงานการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หน้าสถานีอนามัยแห่งนี้ก็มีเหตุยิงมาแล้ว เจ้าหน้าที่เล่าครั้ง มีอยู่วันหนึ่ง มีการยิงสถานีตำรวจที่อยู่ข้างสถานีอนามัยแห่งนี้ กระสุนยิงมาถูกอาคารของสถานีอนามัย ด้วย เจ้าหน้าที่ก็ตกใจพอสมควร รุ่งเช้ามามีจดหมายเป็นภาษามลายูมาวางไว้ เขียนมาสั้นๆ ไม่ลงชื่อ บอกว่า "ขอโทษที่กระสุนยิงมาถูกสถานีอนามัย" สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลหัวใจคือความเป็นกลาง ดูแลทุกคนอย่างจริงใจเท่าเทียมไม่แบ่งฝ่ายแบ่งค่าย นี่คือภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดของสาธารณสุขไทย

 


โพสเมื่อ : 2016-06-04 อ่าน : 503

โพสล่าสุด

  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
  • มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
  • Tags