ม.มหิดล ม.อ. ม.ฟาฏอนี และสถาบันสันติศึกษา ลงพื้นที่สายบุรี รือเสาะ และจะแนะ

อาจารย์ผู้ใหญ่จากมหิดลและสงขลานครินทร์ รวมทั้งอาจารย์รุ่นใหม่จาก ม.ฟาฏอนีและ สถาบันสันติศึกษา มอ. ลงพื้นที่ลึกลงไปที่สายบุรี รือเสาะและจะแนะ เราไปเรียนรู้ เราไปเยี่ยมเยียน เราไปให้กำลังใจ และเราไปค้นคว้าสิ่งที่เราในฐานะคนไทยด้วยกัน จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ชายแดนใต้อะไรได้บ้าง คงไม่เฉพาะเงินช่วยเหลิอ แต่หมายรวมถึงการทำความเข้าใจปัญหา การแก้ไขโดยนโยบาย หรือแม้แต่การส่งผ่านมิตรภาพจากพี่น้องคนไทยด้วยกัน

 


โพสเมื่อ : 2016-06-04 อ่าน : 539

โพสล่าสุด

  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
  • มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
  • ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่1ประจำปี 2560
  • การบริจาคอุปกรณ์กีฬา บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
  • มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนด้านการศึกษาของ มยส.
  • Tags