ม.มหิดล ม.อ. ม.ฟาฏอนี และสถาบันสันติศึกษา ลงพื้นที่สายบุรี รือเสาะ และจะแนะ

อาจารย์ผู้ใหญ่จากมหิดลและสงขลานครินทร์ รวมทั้งอาจารย์รุ่นใหม่จาก ม.ฟาฏอนีและ สถาบันสันติศึกษา มอ. ลงพื้นที่ลึกลงไปที่สายบุรี รือเสาะและจะแนะ เราไปเรียนรู้ เราไปเยี่ยมเยียน เราไปให้กำลังใจ และเราไปค้นคว้าสิ่งที่เราในฐานะคนไทยด้วยกัน จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ชายแดนใต้อะไรได้บ้าง คงไม่เฉพาะเงินช่วยเหลิอ แต่หมายรวมถึงการทำความเข้าใจปัญหา การแก้ไขโดยนโยบาย หรือแม้แต่การส่งผ่านมิตรภาพจากพี่น้องคนไทยด้วยกัน

 


โพสเมื่อ : 2016-06-04 อ่าน : 764

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags