มัสยิดบือแรง มัสยิดที่น่าจะสะอาดที่สุดในชายแดนใต้

มัสยิดบือแรง อำเภอรือเสาะ เป็นมัสยิดที่น่าจะสะอาดที่สุดในชายแดนใต้ ทีมชุมชนที่ดูแลมัสยิดบอกว่า หลักคิดที่สำคัญคือ เราต้องดูแลให้สะอาดมากๆ สะอาดจนคนที่มาที่มัสยิดไม่กล้าทำให้สกปรก ด้วยกลักการง่ายๆนี้ มัสยิดบือแรงจึงสะอาดแบะเป็นมัสยิดต้นแบบ ทีม มยส.ได้ลงไปถอดบทเรียน ให้กำลังใจและเรียนรู้สิ่งดีๆ ชายแดนใต้มีอะไรมากกว่าระเบิดและเสียงปืนครับ


โพสเมื่อ : 2016-06-04 อ่าน : 1106

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags