ทีมงาน มยส.เยี่ยมลงพื้นที่อำเภอจะแนะ

ทีมงาน มยส.เยี่ยมลงพื้นที่อำเภอจะแนะ พบปะเรียนรู้จากทีม รพ. ทีม รพ.สต. และครอบครัวผู้ประสบเหตุความไม่สงบเอง การเยี่ยมเยียนจากคนไกลคือมิตรภาพและสายใยเชื่อมโยงใส่ใจกันและกัน

การเดินทางวันนี้ ทีม รพ.จะแนะ พาผมและคณะไปเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหคุไม่สงบ ภูเขาเบื้องหน้าคือเทือกเขาสันกาลาคีรีที่เพิ่งมีการปะทะยึดค่ายฝ่ายขบวนการเมื่อไม่กี่วันมานี้ ครอบครัวที่ไปเยี่ยมนี้เขาสูญเสียลูกชายพร้อมกันสองคน เป็นความสูญเสียที่ยากจะทำใจ นอกจากเงินเยียวยา ภรรยาและแม่ได้รับเงินจ้างงาน 4,500 บาทจาก กอ.รมน ภรรยามีฝีมือในการปักผ้า นำภาพปักไหมมาให้ชม ภาพเหล่านี้เขาจะนำไปถวายกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทักษินราชนิเวศน์ ที่ปัจจุบันยังมีผู้แทนพระองค์เสด็จมาทุกปี


โพสเมื่อ : 2016-06-04 อ่าน : 876

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags