ทีม มยส.พบนายก อบต.มะนังดาลำ

ทีม มยส.ได้มีโอกาสพบกับนายก อบต.มะนังดาลำ (คนที่นั่งกลางภาพ) ที่นี่ อบต.มีพื้นที่เล็กมาก เพราะนายกที่นี่มีความชัดเจนว่า อบต.คือ องค์กรที่ต้องทำเพื่อประชาชน งบที่มีจึงไม่ได้นำมาสร้างอาคาร อบต.ที่ใหญ่โต แต่เอามาสร้างโรงเรียนอนุบาลและประถมที่ อบต.เองเป็นเจ้าของ จัดการเรียนการสอนแบบที่ชุมชนต้องการ จัดคลินิกนอกเวลาราชการที่มีพยาบาลตรวจรักษาทุกเย็นและเสาร์อาทิตย์ที่เรียกกันว่าคลินิก 5 บาท จัดกระบวนอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรี จัดการดูแลเด็กกำพร้าคนยากไร้คนพิการ สิ่งดีๆมีมากมายที่ชายแดนใต้ครับ


โพสเมื่อ : 2016-06-02 อ่าน : 487

โพสล่าสุด

  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
  • มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
  • Tags