หนังสือเยียวยาในไฟใต้

หนังสือสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในพื้นที่ไฟใต้ และความร่วมมือระดับนนาชาติในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรูปแบบวิธีดำเนินการในการทำงานในพื้นที่แห่งความขัดแย้ง เพื่อปูหนทางสู่งานสร้างสันติภาพ

หากต้องการหนังสือฯ... สามารถรับด้วยตัวท่านเองที่มูลนิธิฯ ชั้น 6 อาคารบริหาร คระแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ดาวน์โหลด เวอร์ชันภาษาไทย | เวอร์ชันภาษาอังกฤษ


โพสเมื่อ : 2016-05-24 อ่าน : 847

โพสล่าสุด

Tags