หนังสือเยียวยาในไฟใต้

หนังสือสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในพื้นที่ไฟใต้ และความร่วมมือระดับนนาชาติในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรูปแบบวิธีดำเนินการในการทำงานในพื้นที่แห่งความขัดแย้ง เพื่อปูหนทางสู่งานสร้างสันติภาพ

หากต้องการหนังสือฯ... สามารถรับด้วยตัวท่านเองที่มูลนิธิฯ ชั้น 6 อาคารบริหาร คระแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ดาวน์โหลด เวอร์ชันภาษาไทย | เวอร์ชันภาษาอังกฤษ


โพสเมื่อ : 2016-05-24 อ่าน : 1323

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags