หนังสือเยียวยาในไฟใต้

หนังสือสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในพื้นที่ไฟใต้ และความร่วมมือระดับนนาชาติในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรูปแบบวิธีดำเนินการในการทำงานในพื้นที่แห่งความขัดแย้ง เพื่อปูหนทางสู่งานสร้างสันติภาพ

หากต้องการหนังสือฯ... สามารถรับด้วยตัวท่านเองที่มูลนิธิฯ ชั้น 6 อาคารบริหาร คระแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ดาวน์โหลด เวอร์ชันภาษาไทย | เวอร์ชันภาษาอังกฤษ


โพสเมื่อ : 2016-05-24 อ่าน : 1008

โพสล่าสุด

  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
  • มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
  • ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่1ประจำปี 2560
  • การบริจาคอุปกรณ์กีฬา บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
  • มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนด้านการศึกษาของ มยส.
  • Tags