บทความเยียวยา

บทความ
1 หนังสือเยียวยาในไฟใต้
2 การชันสูตรพลิกศพ อีกกลไกสมานฉันท์ ที่รอการวางระบบ
3 ก้าวแห่งความหวัง นิติเวชศาสตร์ชายแดนใต้ ระบบความยุติธรรมที่รอการสถาปนา
4 การเยียวยาฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบ ข้อเสนอใหม่เพื่อความสมานฉันท์ชายแดนใต้
5 บทเรียนการจัดการทุนเยียวยาอาชีพ ภายใต้มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
6 พยาบาล 3,000 คน ความหวังและผลข้างเคียง
7 จากกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ สู่มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
8 การจัดการที่ดินเทือกเขาบูโด อีกบทเรียนเพื่อความสมานฉันท์ปลายด้ามขวานทอง
9 คลี่ปมเยียวยาชายแดนใต้ สารพันปัญหาเงินเป็นตัวตั้ง
10 อะไรที่เรายังทำได้ สำหรับการเยียวยาผู้ประสบเหตุ ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
11 การแพทย์ฉุกเฉินบทเรียนจากเบลเยี่ยม
12 เยียวยาคนไทยชายแดนใต้ ไฉนวิธีคิดเหมือนการดูแลผู้ลี้ภัยในยูกันดา
13 การประเมินความเหมาะสมในการจัดบริการการเยียวยา
14 การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักเกณฑ์ใหม่ของความเป็นธรรมอีกก้าวเล็กๆ

โพสล่าสุด

  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
  • มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้