กิจกรรม

กิจกรรม
1 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่1ประจำปี 2560
2 ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
3 ศ.นพ.ดร. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2559
4 เยี่ยมเยียนและมอบอุปกรณ์สำหรับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
5 ทีม มยส.เยี่ยมบ้านของเด็กกำพร้า
6 มยส.และอาจารย์สี่สถาบัน เยี่ยม รพ.สต.ดุซงญอ
7 สถานีสีสัน สถานีรถไฟตันหยงมัส
8 ม.มหิดล ม.อ. ม.ฟาฏอนี และสถาบันสันติศึกษา ลงพื้นที่สายบุรี รือเสาะ และจะแนะ
9 มัสยิดบือแรง มัสยิดที่น่าจะสะอาดที่สุดในชายแดนใต้
10 ทีมงาน มยส.เยี่ยมลงพื้นที่อำเภอจะแนะ
11 ทีม มยส.พบนายก อบต.มะนังดาลำ
12 มยส. ร่วมกับ ศวชต.ปัตตานีและศวชต.ยะลา ร่วมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปาก
13 สิ่งดีๆที่สงขลา ผ้าสร้างสุขเพื่อแบ่งปันกันในสังคม
14 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 42ปี และร่วมบริจาคเงินให้กับ มยส.